Saint Samaan
The Tanner Monastery

ع

Chruch News

LORD JESUS IS ALIVE - HAPPY EASTER

10 April 2012
موت السيد المسيح, دليل على موقف الله الغاضب من الخطية ...لكن السيد المسيح الحي هو دليل على محبة وغفران الله

© All Rights Reserved to Monastery of Saint Samaan the Tanner